januari

Boekpresentatie 1690 Met Evertsen naar Beachy Head

vrijdag 19 januari 2018

Pieter woont met zijn familie nog niet zo lang in Vlissingen. Bijna elke dag gaat hij even kijken naar schepen die over de Honte voorbij varen. Het zijn vissersschepen, maar ook grote driemasters die een lange reis hebben gemaakt. Dat zou hij ook wel willen, op een schip naar verre vreemde landen gaan.
Hij werkt bij zijn oom Lambertus, die stoffen en specerijen verkoopt. Pieter kan goed schrijven en houdt de voorraad bij.
Op een dag stapt luitenant admiraal Cornelis Evertsen de Jongste binnen. Hij herkent Pieter als de dappere jongen die een jaar eerder drenkelingen uit zee redde. Hij neemt Pieter in dienst als schrijver op zijn schip. Maar het wordt geen plezierreis. Nederland is in oorlog en vecht samen met Engeland tegen Frankrijk. Admiraal Evertsen vaart met zijn vloot naar Beachy Head, voor de Engelse kust. Daar wordt de slag uitgevochten en hoe!
Overleeft Pieter deze reis? 

Dorothé Tempelman-Venselaar schreef opnieuw een historische jeugdroman en deze speelt zich voor een groot deel in Vlissingen af. Wij zijn dan ook verheugd dat de eerste presentatie ervan bij ons plaatsvindt.

Meer informatie

Boekpresentatie 'Witheet nadert de ijsberg', Andreas Oosthoek

vrijdag 26 januari 2018

Behalve drie kleine bibliofiele bundels die op aandringen van vrienden tot stand kwamen, is van Oosthoeks poëtische oeuvre niets gepubliceerd. Trouw aan het adagium ‘Niets te zeer’ was de dichter moeilijk tot verdere publicatie te bewegen. Hoe respectabel deze terughoudendheid ook moge zijn, voor de lezers en dan vooral de poëzielezers, zou het een gemis zijn als deze sprankelende, speelse en in hun taalgebruik betoverende gedichten op een Zeeuwse zolder zouden verstoffen. Er valt – laat, maar niet te laat, een unieke stem te ontdekken in de Nederlandse naoorlogse pöezie.
In 2015 publiceerde Andreas Oosthoek ‘Het relaas van Solle’ bij Cossee. De roman ‘Vuurland’ schreef Andreas Oosthoek in 1965, kort na zijn vertrek bij de identificatiedienst, als afscheid van die hectische en soms slopende periode van zijn jeugd. Vijftig jaar later heeft hij het manuscript herzien voor publicatie in 2016. ‘Witheet nadert de ijsberg’ verzamelt een keuze uit Oosthoeks poëzie, geschreven vanaf 1959. De bundel verschijnt ter ere van de Poëzieweek.

VRIJDAG 26 januari
Inloop 15.30 u, aanvang 16.00 uur
Boekhandel ’t Spui, Oude Markt 5 in Vlissingen
Uitgever/redacteur Christoph Buchwald zal Andreas Oosthoek toespreken en met hem in gesprek gaan over het ontstaan van zijn poëtische oeuvre en diens ‘sluimertijd op zolder’.

Aanmelden via bouman@cossee.com

Meer informatie