Leesclubservice

Zoekt u nieuwe leesclubleden, wilt u een leesclub oprichten, bent u geïnteresseerd in een Schwob-leesclub, wilt u onze hulp bij het kiezen van een geschikt boek, wilt u een schrijver op bezoek of hebt u andere leesclubvragen: kom dan vooral naar de winkel en bespreek uw ideeën met ons. Wij helpen u graag verder.

 Battle Of Books 3

© Jo Nesbitt

Leesclub De welwillenden

Acht jaar geleden, op een borrel bij Bob de Waal in de tuin, raakte een groepje mensen intensief in gesprek over het boek van Jonathan Littell, De welwillenden. Daarin doet een SS’er minutieus verslag van zijn gruwelijke oorlogsmisdaden. Nog diezelfde avond maakte het groepje een afspraak om verder over het boek te kunnen praten. lnmiddels heeft de leesclub 52 titels doorgenomen en staat De welwillenden nog altijd boven aan het lijstje indrukwekkendste boeken. Vooral het perspectief van de vijand vonden ze behoorlijk verpletterend. Maar er waren meer boeken die indruk maakten: De Jiddische politiebond van Michael Chabon, Congo van David Van Reybrouck, La Superba van Ilja Leonard Pfeiffer en Duitse les van Siegfried Lenz.
De leesclub bestaat uit John Arnold (uitgever), Michiel Blans (internist), Antoine Paris (uitgever), Bram Sizoo (psychiater), Bob de Waal (gezagvoerder) en Ubel van der Werff (raadsheer). Allemaal mannen, was dat een bewuste keuze? Ubel van der Werff: ‘We begonnen met twee vrouwen en vier mannen, maar een van de vrouwen vertrok uit Zutphen en de ander vond het toch wel een erg mannenclubje.’ Bulderlachend: ‘We hebben een sterke voorkeur voor oorlog, seks en treinen.’
De club leest vooral fictie en als ze een boek bespreken gaat het niet alleen over het verhaal, maar ook over thema, motieven, stijl etc. Wat ze ook graag doen is elkaar mooie passages voorlezen. Een van de leden, John, is neerlandicus. Ubel: ‘Hij zegt dingen als: “De hoofdpersoon komt niet helemaal tot ontwikkeling.” John is ook degene die regelmatig de Russen inbrengt, maar die worden vaak weer afgeschoten, “want veel te dik.”’
De mannen komen ongeveer één keer in de twee maanden bijeen.. Na twee uur praten zijn ze vaak wel klaar. Ubel: ‘De meeste tijd kost het prikken van een nieuwe datum. Bob noemt de leesclub dan ook graag: de welwillenden, maar nietkunnenden.’ Het eerstvolgende boek dat ze gaan bespreken, is De valse dageraad van Jan van Aken.

 

 

 

 

 

Mei 2017: De poëzieleesclub van Christiaan, Ian, Margarethe en Mieke

De poëzieleesclub van Christiaan, Ian, Margarethe en Mieke bestaat sinds 2007. Ze komen eens in de 2 à 3 maanden bijeen en bespreken dan een dichtbundel. Vast onderdeel is het aan elkaar voorlezen van een lievelingsgedicht. Het mooie aan poëzie vinden ze dat je in het microformaat de hele wereld kunt ontdekken. Ze bespraken Nijhoff, Bloem, Vasalis, Pessoa en T.S. Eliot. En nu staan Rilke’s Elegieën van Duino op het programma. Telkens lezen ze één gedicht in het Nederlands en leggen daar het originele Duits en een Engelse vertaling naast. Zo kom je tot het inzicht dat vertalingen soms heel erg uiteenlopen. En dat geeft weer aanleiding tot diepere gesprekken.

 

 

 Poëzieleesclub

 Duinoned

 

Maart 2017: De leesclub van Luitgard, Laetitia, Magda, Marianne, Renske, Stanneke en Suzanna

De leesclub van Luitgard, Laetitia, Magda, Marianne, Renske, Stanneke (niet op de foto) en Suzanna bestaat sinds 2007. Ze zien elkaar om de zes weken en lezen alles wat op hun weg komt, van Jan Brokken en David Grossman tot Stefan Zweig en Hella Haase. Er is niet één boek waarover ze allemaal even enthousiast waren; de meningen lopen vaak nogal uiteen. Maar het leuke is juist dat iemand soms zegt: ‘Nu ik jullie heb gehoord, ga ik het boek tóch uitlezen.’ Het eerstvolgende boek dat ze gaan lezen, is Dit is mijn hof gelukkig van Chris de Stoop.

 

 

 Leesclub7 Nb

 Mijnhof

 

November 2016: De Zutphen-Deventer leesclub

Ooit bestond er de nodige rivaliteit tussen de Hanzesteden Zutphen en Deventer. Maar in de leesclub van Helga van den Enk, Mint Arends en nog acht andere vrouwen is daar niets meer van te merken. Vijf komen uit Zutphen, vijf uit Deventer. Ze lezen vooral fictie en kiezen daarbij een jaarthema. Lezen vinden ze noodzakelijk in het leven. Wat moet je in vredesnaam anders, als je niet leest?

Eén keer ging het mis. Ze zouden Casino van Marja Brouwers lezen en een van de clubgenotes zou de bespreking voorbereiden. Maar na 20 pagina's haakte zij al af, ze vond het een vreselijk boek. Het werd van de leeslijst afgevoerd. Ook schrijfster Santa Montefiore was geen succes. 'Veel te zoetsappig voor ons.' In de Zutphen-Deventer leesclub moet het wel ergens over gaan. De besprekingen worden grondig voorbereid, er worden recensies gelezen en de achtergrond van de auteur wordt uitgeplozen. 'De vraag: wat vond je ervan, wordt bij ons eigenlijk nooit gesteld', zegt Mint. Het gaat om het boek en niet om privéontboezemingen van de leden. De tien vrouwen, van wie de meeste 60+ en gepensioneerd zijn, waren of zijn bijna allemaal werkzaam in het onderwijs of in de zorg. Alleen beeldhouwster Maïté Duval heeft een andere achtergrond. Ze lezen niet zomaar een boek, maar volgen een jaarthema, liefst een waar ze flink hun tanden in kunnen zetten. Spanje bijvoorbeeld, waarbij ze de geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog tot op de bodem uitzochten. Of religie, vrouwen over vrouwen, emigranten, of herontdekte klassiekers. Dit jaar lezen ze Duitse romans, waaronder Misschien Esther van Katja Petrowskaja. Een belangrijke vraag is: waarom schrijft deze Russin in het Duits?
De leesclub bestaat sinds 2003 en ze hebben met elkaar al veel meegemaakt. Twee leden zijn overleden, onder wie een van de oprichtsters. Nieuwe deelnemers kwamen en gingen. De onderlinge chemie blijkt een belangrijke factor: soms klikt het niet en dat kan het voortbestaan van de leesclub in gevaar brengen. De huidige tien vormen een hecht gezelschap. Ze zijn het lang niet altijd eens maar dat geeft niet, je leert altijd van elkaar.
Het mooiste boek dat ze gelezen hebben? Ach, het zijn er zoveel. Maar over één boek waren ze echt allemaal enthousiast: De haas met de amberkleurige ogen van Edmund de Waal. Dat is zo rijk van inhoud; het gaat over religie, geschiedenis, steden en landen en bovenal over hoe een oorlog generaties lang kan doorwerken in een familie.

 

 

 Leesclub Zutphen Deventer Hd

Amber

 

 

September 2016: De pop up-leesclub van Mathieu Joppe en Martijn Mondria

Het begon met Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, die begin 2015 bekend maakte dat hij een leesclub ging oprichten, met elke twee weken een boek op de agenda. Hij noemde zijn project 'A Year of Books'. Toen Martijn Mondria (28) uit Kampen dat las, dacht hij: dat wil ik ook! Hij had nog veel te weinig échte literatuur gelezen, vond hij. Met zijn vriend Mathieu Joppe (32) uit Zutphen begon hij een leesclub. Elke twee weken een boek bleek al snel te hoog gegrepen voor de druk bezette mannen, de een bedrijfskundige, de ander econoom, maar een boek per maand moest lukken.

Ze begonnen met het opstellen van een leeslijst. Martijn vond op internet een overzicht met 100 belangwekkende boeken uit de wereldliteratuur en maakte daaruit een selectie. Mathieu, een veellezer, voegde er 'relevante en actuele' titels aan toe. Daarna bedachten ze de overige spelregels. Allereerst dat bij elke boekbespreking wisselende gasten zouden mogen aanschuiven: de pop-upleesclub was geboren. Zorgvuldig lezen en bespreken vonden ze belangrijker dan snel de lijst afwerken. Over De broers Karamazov van Dostojevski bijvoorbeeld raakten ze maar niet uitgepraat, ze kwamen er drie keer voor bij elkaar. De laatste spelregel was dat voor elke bespreking een bij het boek passende locatie moest worden gezocht. Voor De broers Karamazov kozen ze een eeuwenoude herberg in Vollenhove; Martijns vader en opa waren er als gastlezers bij.

Het samen lezen was zó inspirerend dat Mathieu en Martijn er ook op hun werk – ze zijn allebei consultant en reizen door het hele land – over vertelden. En de vonk sloeg over: sommige opdrachtgevers gingen enthousiast meelezen en schoven ook aan.

Het mooiste en meest indrukwekkende boek dat ze tot dusver hebben besproken, is – we zagen het al aankomen - De broers Karamazov. Het behandelt alle grote levensvragen: is er een god, wat is de mens, wat is goed en kwaad? Een boek dat je leven verandert, zeggen ze.

Binnenkort beginnen ze aan Tolstoj; ze hebben er zin in, er valt nog heel veel moois te ontdekken.

De leeslijst van Mathieu Joppe en Martijn Mondria

Michel Houellebecq: Onderworpen
Ernest Hemingway: En de zon gaat op
Donna Tartt: De verborgen geschiedenis
Charles Dickens: David Copperfield
Tom Lanoye: Gelukkige slaven
Dostojevski: De broers Karamazov
Michael Jacobs: The factory of light
Thomas More: Utopia
Machiavelli: De heerser
Leo Tolstoj: Oorlog en vrede
Thomas Rosenboom: Gewassen vlees
Jane Austen: Trots en vooroordeel

 

 

 

 

Popupleesclub Ws

Karamazov

Mei 2016: De leesclub van Nescio

Een leesclub die bestaat uit zes vijftien-, zestienjarige jongens, leerlingen 4 vwo, dat moet wel iets bijzonders zijn. En dat is het ook. Jip Steman en Wouter van Wensveen zijn erg enthousiast over wat ze er leren van Jips vader Bas Steman. Nescio bestaat nu één schooljaar, ze hebben zes boeken gelezen, aangedragen door Bas. Maar dat gaat veranderen: binnenkort gaan ze zelf boeken uitkiezen en bijeenkomsten voorbereiden. Jip en Wouter, en Daan Kesseler, Alan Meijer, Sem de Muinck Keizer en Timo Wahl, zijn druk bezig met 'coming of age', volwassen worden, en daar zijn de boeken tot nu toe ook op afgestemd (hoewel ook Karel ende Elegast op het menu heeft gestaan). Bas leert de jongens zien wat de auteur eigenlijk doet, onder het motto: er valt in een boek geen mus van het dak zonder dat het een betekenis heeft. En ze ontdekken het nu zelf: dat glas rode wijn heeft te maken met het communisme van de hoofdpersoon; dat woord ijspegel dat vijftig bladzijden eerder ook werd genoemd verwijst naar een kil karakter. Zo wordt lezen fascinerend. Ze leren op zoek te gaan naar thema's, naar hoofdpersonen en sleutelfiguren, naar historische context. En als dan ook nog Adriaan van Dis zelf komt vertellen hoe het lezen van één gedicht ooit zijn leven veranderde, dan gaat literatuur wel voor je leven. Of dat mensen Van Dis aanspreken omdat ze bij allerlei gebeurtenissen in zijn Ik kom terug zelf aanwezig zijn geweest, terwijl die gebeurtenissen compleet verzonnen zijn: geweldig.

De zes boeken die ze hebben gelezen vinden ze allemaal erg goed. Ze willen graag Wij noemen, de 'expliciete roman' van Elvis Peeters over een pubergroepje. En  De aankomst, de wielerroman van Bas Steman.
Nescio blijft bestaan tot het eindexamen van de jongens, over twee jaar. Daar willen ze natuurlijk graag een mooi cijfer halen. Maar er is niets schools aan de leesclub. Iedere bijeenkomst begint met zelf koken, want dat is gezellig en je hoort het ook gewoon te leren, heeft Bas ze voorgehouden: de leuke meisjes letten daar op.

 

 

Nescio 7

Aankomst   Elviswij

 

Maart 2016: De leesclub van Peter van der Boom en Lex Bouman

In 2004 ontdekten twee heren die wel eens bij elkaar over de vloer kwamen  dat ze nogal veel dezelfde boeken in de kast hadden staan. Dat was het begin van een leesclub die, opvallend genoeg, alleen uit mannen bestaat. Niet dat dat een principe is: de groep zou best vrouwelijke aanvulling willen. Wél een uitgangspunt is dat er alleen non-fictie gelezen wordt. Peter van der Boom, Lex Bouman, Peter de Haan en Pieter Hilhorst spreken van de 'Non-fictieleesgroep' en gaan zelfs de afkorting NFL niet uit de weg. Wat lezen een natuurkundige, een scheikundige, een hoge ambtenaar en een gepensioneerde directeur van een papierfabriek? In het algemeen stevige kost op het gebied van geschiedenis, politiek en bestuur. Vanaf het eerste boek dat ze lazen (The Wealth and Poverty of Nations van David Landes) tot wat er nu op het menu staat (boeken over Turkije en Syrië) houdt de groep een logboek bij, met aantekeningen over de inhoud en over de discussie. Een fors document over inmiddels zo’n vijfenvijftig boeken. Deze groep zou zichzelf niet een vriendengroep noemen, ze komen niet bij elkaar om hun levens te bespreken, maar het eigenaardige is: juist deze non-fictieboeken geven vaak aanleiding tot intense en vertrouwelijke gesprekken over ieders persoonlijke achtergronden en ervaringen en opvattingen. Heel veel indruk maakte Het kwaad van Rüdiger Safranski: het kwaad dat de hele kosmos doortrekt en dat voortvloeit uit de vrije wil. Als tweede favoriete boek noemt de Nonfictieleesgroep graag Robert Kaplan, Oostwaarts. Reizen door de Balkan, het Midden-Oosten en de Kaukasus.

 

 

 

 

Leesgroep Lex Peter

 

December 2015: De leesclub van Agnes van Brussel en Welmoet Glaubitz

In de vorige nieuwsbrief zagen we hoe een leesclub was ontstaan toen een nieuwe inwoner van Zutphen haar eigen naam zag naast een deurbel en op goed geluk maar eens aanbelde. Maar het kan ook gebeuren dat iemand haar oude Renault 4 verkoopt. Daaruit vloeide, dertig jaar geleden, de leesclub van Agnes van Brussel en Welmoet Glaubitz voort. Na aanvullingen en wisselingen bestaat het gezelschap al zo’n vijftien jaar uit Agnes, Welmoet, Ria Janssen, Mieke van Nieuwstad, Ans Schutz en Marie-Thérèse Snelders. Een bibliotheekdirectrice, een OK-assistente, een advocate, een juriste/journaliste en twee psychologen, dat staat garant voor interessante en heel verschillende manieren van kijken. Dit is een leesclub die je ook wel een vriendinnenclub mag noemen, een club die nog wel eens om tien uur ’s avonds bedenkt dat ze, o ja, ook nog een boek te bespreken hadden. Wat niet wegneemt dat ze, met hun in principe maandelijkse frequentie, een indrukwekkende hoeveelheid boeken hebben gelezen, overwegend fictie en heel internationaal, met misschien een licht accent op Italiaans, Spaans, Portugees en Latijns-Amerikaans.

De keuze van de boeken vindt collectief plaats, aan het eind van de avond. Er is niet iemand die de bespreking speciaal voorbereidt. In die bespreking is er, niet verbazend, altijd veel aandacht voor de psychologie van de romanfiguren, maar ook voor het verhaal, voor de manier van schrijven. Je leert bij het lezen kernzinnen aan te wijzen, je leert te letten op openingszinnen, op de betekenis van hoofdstuktitels.

Het valt nog niet mee om uit de veelheid van gelezen boeken twee favorieten te noemen. Uiteindelijk valt de keuze op Ian McEwan, De kinderwet, en Sana Valiulina, Didar en Faroek.

 

 

 

 

 Leesclub 1

 Faroek Kinderwet

Oktober 2015: De leesclub van Annewiets Stavast en Eyleen van Osch

Als eerste vroegen we het aan de leesclub van Annewiets Stavast en Eyleen van Osch (en nog vijf anderen).

In haar huis tegen de stadsmuur, waarvandaan je zo een van de oude torens binnenloopt, vertelt Annewiets Stavast samen met mede-clublid Eyleen van Osch met graagte en plezier over hun leesclub.

De leesclub bestaat nu elf jaar. Hij is ontstaan doordat iemand die net in Zutphen was komen wonen, haar eigen naam zag naast een deurbel. Ze belde aan, uit nieuwsgierigheid of daar misschien een ver familielid woonde. Dat was niet het geval, maar het contact leidde wel tot het idee een leesclub te vormen.

De club telt zeven leden, allemaal vrouwen, en komt eens per twee maanden bijeen, steeds bij een ander thuis. Enkelen maken ook nog deel uit van een andere leesclub.

Om de beurt kiest iemand een boek om te bespreken. Vrijwel altijd gaat het om fictie. Zij bereidt de avond grondig voor, inclusief cv van de auteur, eerder werk en dergelijke. Een gezamenlijke manier van kijken naar de boeken is nooit ontstaan en de waardering loopt vaak sterk uiteen. Iedereen geeft het boek een cijfer en het is niets bijzonders als de een een 5 geeft en de ander een 9.

Toppers, die iedereen heel mooi vond, waren in de afgelopen jaren: De onzichtbare jongen van J. Bernlef en Stoner van John Williams.

 

 


 

Leesclub Breed

 Onzichtbare Jongen Stoner

Waarom Libris
Boekbestellingen worden t/m 22 december 2017 GRATIS thuisbezorgd.
Kies uit meer dan een miljoen artikelen, waaronder ruim 25.000 Nederlandse ebooks.
Thuis bestellen en bezorgen of afhalen en betalen in de boekhandel.
Ruim 85.000 boeken op werkdagen voor 23.00 besteld, de volgende dag bezorgd
Volg uw bestelling via Track & Trace van PostNL
Bijna 100 aangesloten kwaliteitsboekhandels.
pro-mbookslibr3 : libris