Regionale boeken in de winkel

Hier een greep uit de nieuwe boeken over Zutphen en omstreken.

Kom kijken in de winkel!

Oorlog op de Wiersse van Robert Ellenkamp

Landgoed De Wiersse in het Gelderse Vorden staat bekend om zijn tuinen. Minder bekend is wat er zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bewoners van De Wiersse, de familie Gatacre, verbleven tijdens de oorlog in Engeland. De verantwoordelijkheid voor het landgoed kwam bij twee mensen te liggen. Met de juridische zaken werd De Jonge, de latere burgemeester van Zutphen, belast. De dagelijkse leiding was in handen van landbouwer Gerrit Jan Kok; één van de pachtboeren. Van de gebeurtenissen op het landgoed hield hij een dagboek bij, dat de basis vormt van dit rijk geïllustreerde boek.

lees meer

 

 

 

 

Wiersse

Uitgever: Omkijkpunt
132 pagina's, met ruim 100 foto's en andere afbeeldingen.
ISBN: 97899082674606


Prijs: € 24,95

Historische atlas van Zutphen - Torenstad aan Berkel en IJssel

Zutphen, ontstaan op de plaats waar de rivieren de IJssel en de Berkel samenkomen, is ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Aanvankelijk bepaalden schriftelijke bronnen het beeld van de vroegste geschiedenis van Zutphen, maar inmiddels is uit archeologisch onderzoek gebleken dat de nederzetting veel ouder is. Bovendien is gebleken dat de waterhuishouding in en rond de stad een veel grotere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan is vastgelegd. Bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat Zutphen tot de oudste volwaardige stedelijke centra van Nederland behoort. Zutphen heeft zich ontwikkeld van handelsstad in de Middeleeuwen via kwartiershoofdstad en garnizoensstad in de vroegmoderne tijd en door stadsuitbreidingen in de laatste twee eeuwen tot middelgrote provinciestad.

Willem Frijhoff, Michel Groothedde en Christiaan te Strake baseerden hun Historische atlas van Zutphen vooral op historische bronnen uit het regionaal Archief Zutphen en het Stedelijk Museum. Opmerkelijk is het hoofdstuk over het grote tufstenen paltscomplex uit de elfde eeuw. Dit curieuze gebouw is uniek in Nederland, maar wie het liet bouwen en waar het ooit voor diende blijft een raadsel. Een ander hoofdstuk behandelt de militaire geschiedenis, aangezien de vesting lange tijd de stedelijke ruimte heeft bepaald. En er is een hoofdstuk gewijd aan de invloedrijke rol van de adel in Zutphen en omgeving. Dat de stad als adellijke residentie heeft gediend blijkt onder meer uit een achttiende-eeuwse reisgids. Maar ook de negentiende-eeuwse stedenbouwkundige vernieuwingen, mogelijk gemaakt door de Vestingwet van 1874, de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw in de jaren erna, en al dan niet uitgevoerde uitbreidingsplannen komen aan bod.
Hoofdstukken als 'Torenstad' over het oude torensilhouet van Zutphen, het huidige logo van de stad, 'Hanzestad', 'Patriottenstad', 'Verkeerscentrum', 'Parkstad', 'Industriestad' en 'Spirituele stad' (met aandacht voor Zutphen als antroposofische stad) laten zien dat een chronologische en een thematische aanpak mooi samengaan. Tot slot een extra hoofdstuk over Zutphen buiten de landsgrenzen met onder meer een detail van een kaart uit 1753 met 'Zutphens Bay' voor de kust van Sumatra en een satellietfoto van de krater 'Zutphen' op Mars.

Bij elke kaart hoort een verklarende tekst en aanvullend beeldmateriaal, variërend van oude en nieuwe kaarten en cartografische reconstructies tot schilderijen, prenten en foto's. Een feest van herkenning voor de lezer die de stad kent, maar ook interessant voor buitenstaanders en bezoekers.

Dit uitstekende boek, dat ook wordt gebruikt bij de cursus Zutphenkunde, is uitsluitend bij ons verkrijgbaar!

 

 

 

 

Historische Atlas

Uitgever: Vantilt
80 pagina's
ISBN: 9789460040993


Prijs: € 22,50

Een zaal voor iedereen - 125 jaar Buitensociëteit Zutphen

De Zutphense Buitensociëteit, waarvan ook wij regelmatig gebruik maken voor onze grote evenementen, werd gebouwd in 1891. Dit jubileumboek belicht de geschiedenis van de concertzaal vanuit verschillende invalshoeken en bevat onder meer een sociaal- en cultuurhistorische ontwikkelingsschets door amateur-kunsthistoricus Wouter Derksen, een verhaal over het leven van de Zutphense componist Jan Brandts Buys (1868-1933) door musicoloog Jan ten Bokum, een ooggetuigenverslag van de granaatschade veroorzaakt door een geëxplodeerde, Duitse munitietrein en vijf bouwkundige bijdragen van gemeentelijk bouwhistoricus Jeroen Krijnen op grond van nieuw archiefonderzoek. Daarnaast bijdragen van betrokkenen en bekende Zutphenaren over de geweldige akoestiek, de intieme sfeer en hun speciale band met de zaal. Geïllustreerd met veel unieke beelden, waaronder de originele ontwerp- en bouwtekeningen, een toekomstimpressie van de buitenkant en vele oude en nieuwe foto’s. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Zutphen en Vereniging Vrienden van de Hanzehof. Samenstelling en redactie: Emy Vesseur.

 

 

 

 

Buitensoos125r

Uitgever: DeDoc
72 pagina's
ISBN 9789078599210

Prijs € 18,50

Verhalen van het slagveld van Jan Braakman

Jan Braakman publiceerde eerder over de Tweede Wereldoorlog: Onland (2015), Klein Nederland; De oorlog in een Gelders dorp (2010) en Tegendraads (2008).

Voor zijn nieuwe boek ging hij op zoek naar de persoonlijke verhalen van geallieerde soldaten die sneuvelden bij de bevrijding van Oost-Nederland in 1944 en 1945. Ze liggen in talloze graven in Holten, Bergen op Zoom en Groesbeek. Wie waren die jongens? Wat was hun achtergrond? En wat bewoog ze om ver van huis te gaan vechten om een vreemd land te helpen bevrijden? Braakman reconstrueert 22 portretten van gewone boerenjongens, studenten, arbeiders, werklozen, avonturiers, ieder met zijn eigen drijfveren om een bijdrage te leveren aan de verdrijving van de Duitse bezetter.

 

 

 

Slagveld

Uitgever: Mijnbestseller.nl
100 pagina's
ISBN 9789463181419

Prijs: € 15,00

Van dwangarbeid en hongerlonen van Henk Kleinhout

De aanleg van het Twentekanaal is vooral bekend door de technische hoogstandjes van de ingenieurs van Rijkswaterstaat. De honderden werklozen die bij dit project tewerkgesteld werden, zijn echter vergeten. Ze deden het zware werk onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden en voor een schamel loon, waarop als het werk stil lag, bij barre weersomstandigheden of op feestdagen, ook nog eens geld werd ingehouden. Zonder hen was het Twentekanaal er niet gekomen. Van dwangarbeid en hongerlonen; de strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938 beoogt deze mannen postuum recht te doen en schetst een beeld van het harde arbeidersleven, vrijwel zonder sociale voorzieningen, in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw.

 

 

 

 Hongerlonen

Uitgever: Aspekt
342 pagina's
ISBN 9789463380119

Prijs: € 19,95

Rogge en wilde rijst van Ton Verstegen

Waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe, wat bepaalt wie we worden? Een prachtig uitgangspunt voor een historisch non-fictieboek. Ton Verstegen (1944), oud-journalist bij De Groene Amsterdammer, schreef een verrassend dubbelportret. Verstegen komt uit een Brabantse boerenfamilie met een klein gemengd bedrijf. Toen hij bij onderzoek naar zijn voorouders ontdekte dat een deel van zijn familie rond 1850 naar Amerika geëmigreerd is, dook hij in de archieven, vond een schat aan brieven en besloot zelf Wisconsin te bezoeken. De Brabantse kolonisten bleken zich te hebben gevestigd in het gebied van de Menominee-indianen, 'het Volk van de Wilde Rijst'. In het eerste deel van zijn boek reconstrueert hij de reis van de landverhuizers onder de bezielende leiding van priester-avonturier Theodorus J. van den Broek. Op basis van meeslepende 19e-eeuwse ooggetuigenverslagen en zijn eigen waarnemingen ter plaatse verhaalt hij hoe het de geëmigreerde Brabanders en de Menominee in de loop van anderhalve eeuw verging. Daarbij komen thema's aan de orde als grondbezit, duurzaamheid, autonomie, vooruitgang en emancipatie. In het tweede deel van zijn boek blikt hij terug op het Brabantse boerenbedrijf van zijn ouders, zijn eigen jeugd en zijn studietijd. Het geheel vormt een zeer persoonlijk gekleurde, fraai geïllustreerde ontwikkelings- en familiegeschiedenis. Ton Verstegen schrijft met grote deskundigheid en vaardige pen. Door zijn scherpe geheugen en poëtische blik leest Rogge en wilde rijst; van Voederheil naar Fox River en terug (1850-2016) als een roman over 'voorlopers' en 'achterblijvers'.

 

 

 

Rogge

Uitgever: Afdh
272 pagina's
ISBN 978907260352

Prijs: € 24,50

The Farmer, the Coal Merchant, the Baker ... van Liz Barclay

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd Gelderland steeds meer de streek bij uitstek waar warmbloedpaarden werd gefokt. Hengsten als Amor, Pericles en Voltaire werden begrippen; hun eigenaren hadden destijds nog geen enkel vermoeden van de internationale roem die het Nederlandse warmbloedpaard in de daaropvolgende decennia ten deel zou vallen. Paardentrainer Liz Barclay, in die tijd opgegroeid in Gelderland, werkte enige jaren in de Verenigde Staten voordat ze zich als dressuurinstructrice in Cornwall vestigde. In Amerika en Engeland trainde ze een groot aantal warmbloedpaarden die afstamden van hengsten uit de haar zo bekende Gelderse stallen. In The Farmer, the Coal Merchant, the Baker; A Personal Impression of the Development of the Gelderland Horse World vertelt ze over fokkers als Henk Nijhof en Johan Venderbosch en trainers als Roeli Bril en Jan Oortveld die ze in haar jonge jaren gekend heeft en schetst daarmee een prachtig beeld van die wereld toen en nu. Vanaf het begin, met de bloedlijnen van huidige toppaarden als Totilas en Valegro als ultieme voorbeelden, vertelt ze aan de hand van haar eigen jeugd het succesverhaal van de Gelderse warmbloedfokkers. Eigenaren van Nederlandse warmbloedpaarden over de hele wereld kunnen met dit Engelstalige boek hun hart ophalen aan haar verhalen over deze Gelderse pioniers die de nodige risico's durfden te nemen om de fokkerij op een hoger plan te tillen en meer lezen over de namen in de stamboom van hun eigen paard.

 

 

 

 

Barclay

Uitgever: Youcaxton
Taal: Engels
124 pagina's
ISBN: 9781911175285

Prijs: € 7,50

Zegen of kopzorg? Zutphen drie eeuwen garnizoensstad

In de 17e eeuw ontworstelde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich aan de Spaanse overheersing. Vestingstad Zutphen werd ook frontier- en garnizoensstad en vervulde een belangrijke functie in de verdediging van de Republiek. Soldaten werden ingekwartierd bij de bewoners en grote huizen omgebouwd tot kazerne. Het garnizoen – een bonte afwisseling van voetsoldaten, ruiterij, kanonniers, pontonniers, wielrijders en koloniale troepen – bleef tot 1922. Zegen of Kopzorg?, geschreven door de Werkgroep Garnizoenen van van de Historische Vereniging Zutphen: Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink, gaat in op het hoe en waarom, met aandacht voor de gevolgen die de inkwartiering van soldaten én hun gezinnen voor de stad en haar inwoners had.

 

 

 

Kopzorg1

Uitgever: Historische Vereniging Zutphen
156 pagina's
ISBN 9789078115816

Prijs: € 15.-

Gelderland grensland - 2000 jaar verdeeld en verbonden

Grenzen zijn terug van weggeweest; ze worden in heel Europa weer steeds scherper getrokken. Tegelijkertijd zijn grenzen van alle tijden. Dat wordt duidelijk als we naar Gelderland kijken. Aan het begin van onze jaartelling liep de Romeinse rijksgrens er dwars doorheen. In de middeleeuwen vormde Gelre een strategische overgangszone tussen Oost en West, later fungeerde het gebied veelvuldig als militaire buffer voor het westen van Nederland. En nu bezit het, naast een landsgrens, maar liefst zes provinciegrenzen.
Vanouds kent Gelderland allerlei binnengrenzen. De grote rivieren vormden eeuwenlang barrières tussen Noord en Zuid, de indeling in kwartieren leidde ertoe dat de Veluwe, de Achterhoek en de Betuwe elk hun eigen(gereide) bestuur kenden, taal- en religieuze grenzen liepen en lopen dwars door het gewest.
Wat betekenden al die grenzen voor de inwoners van dit gebied? In welke mate werd hun identiteit erdoor gevormd? Hoe gingen zij met grenzen om? Door de blik te richten op verschillende tijden en verschillende soorten grenzen toont Gelderland grensland niet alleen verrassende inzichten in de Gelderse geschiedenis, maar ook in het fenomeen 'grenzen' in het algemeen.
Gelderland grensland, onder redactie van Dolly Verhoeven, Marc Wingens, Simon van den Bergh en Maarten Gubbels is rijk geïllustreerd en bevat onder meer tientallen speciaal voor dit boek vervaardigde kaarten.

 

 

 

 

Grensland

Uitgever: Vantilt
288 pagina’s
ISBN 9789460043000

Prijs: € 22,50

Bloedstollend Zutphen van Frank Smaling

'Wandelend door mijn geboortestad Zutphen, ontdek ik bijna elke dag wel weer iets nieuws wat mij in al die jaren dat ik hier opgroeide is ontgaan. Elke straat, elk gebouw en elke inwoner heeft zijn eigen, onvertelde verhaal. Allemaal samen vormen zij het verhaal van Zutphen, een stad die slechts een handjevol aardbewoners zal kunnen aanwijzen op een kaart, maar die verhalen te vertellen heeft die niemand achter haar zou zoeken. Talloze mensen zoals u en ik leefden hier eeuwenlang hun leven en ervoeren hier hun successen en tegenslagen, voelden hun liefde, haat, verdriet en blijdschap, voerden hun strijd en leefden hun leven met alle mooie, glorieuze, bijzondere en meest duistere keuzes waartoe een mens in staat is.
In tegenstelling tot degenen die hun verhalen opschreven of deze in recenter tijd deelden met hun nabestaanden, zijn de meeste van deze verhalen verloren gegaan. Nooit zullen wij weten aan wie de vuurstenen bijl toebehoorde die in Leesten werd gevonden, wie de eerste steen van de Walburg heeft gelegd of wie de eerste stoomtrein uit station Zutphen zag vertrekken, maar aan de hand van historische bronnen en archeologische vondsten is het wel mogelijk ons een beeld te vormen van hoe Zutphen er in die tijd uitzag. Hoewel dit een roman is en de meeste personages uiteraard niet echt hebben bestaan, zijn hun verhalen zo nauwkeurig mogelijke reconstructies van wat de echte Zutphenaren in die tijd moeten hebben gezien en meegemaakt. De namen en handelingen van veel personages zijn fictief, maar de plaatsen en historische gebeurtenissen waarin zij plaatsvinden zijn dat niet. Ik hoop in dit boek dan ook een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van de levens van vroegere Zutphenaren die hun verhaal niet meer zelf kunnen vertellen, zodat ook de huidige Zutphenaren weten van welke eeuwenoude, geweldige traditie zij deel uitmaken. Laat u verwonderen door de lange, boeiende, gruwelijke, schokkende, fantastische en eigenaardige geschiedenis van deze bijzondere stad!'

Frank Smaling (1981) is geboren en getogen in Zutphen. Al van jongs af aan had hij een grote interesse in het schrijven van verhalen. Voor zijn onderzoek raadpleegde hij het Regionaal Archief, de Archeologisch Dienst Zutphen en talloze andere bronnen.

 

 

 

 

Bloedstollend Zutphen

2013
373 pagina's
ISBN 9789055124107

Prijs: € 24,95

Oranjeman Suideras van Bert Koene

August Robbert van Heeckeren tot Suideras was in de patriottentijd beroemd en berucht als fervent verdediger van het Oranjebewind. Hij vervulde geen bijzonder hoge functies – hij werd uiteindelijk tweede man in de bestuurlijke hiërarchie van het Kwartier van Zutphen – maar trok de aandacht door zijn onverzoenlijke opstelling. Als een van de weinige oude regenten werd hij na de Bataafse Revolutie onder arrest gesteld. Met list en bedrog ontkwam hij naar Duits gebied. De Gelderse autoriteiten zetten tevergeefs een premie op zijn uitlevering. Samen met andere uitgeweken Oranjeklanten probeerde hij in 1799 door een gewapende inval in de Achterhoek een nationale opstand te ontketenen. Dat mislukte, maar hij gaf de hoop op herstel van het stadhouderlijk stelsel niet op. Suideras leidde ook privé een ingewikkeld leven. Hij ging altijd gebukt onder schulden en leefde vrijwel vanaf de eerste dag van zijn huwelijk gescheiden van zijn echtgenote.

 

 

Suideras

Uitgever: Verloren
176 pagina's
ISBN: 9789087045661

Prijs: € 19,-

Licht en schaduw van Aryeh Hazon

Aryeh Hazon, geboren in 1925 als Leo Krukziener, vertelt in Licht en Schaduw; herinneringen aan mijn jeugd en onderduik in Zutphen over zijn jeugdjaren in Zutphen, waar zijn vader eigenaar was van Pettenfabriek Krukziener aan de Beekstraat. Het gezin overleeft de Tweede Wereldoorlog als onderduikers bij de familie Van der Vegte, die hen twee jaar en acht maanden lang verborgen weet te houden in het pand Oudewand 94. Naast het tijdsbeeld en de oorlogsgeschiedenis geeft het boek een beeld van de generatiekloof, die door de lange gezamenlijke onderduik van ouders en kinderen nog nadrukkelijker wordt.
Hazon komt in 1946 per illegaal vluchtelingenschip aan in Haifa in het Engelse Mandaat van Palestina, vecht in 1947 mee in de Onafhankelijkheidsoorlog en werkt, na een opleiding tot bouwkundig ingenieur, meer dan vijftig jaar als manager bij bouwprojecten. Op aandringen van zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij enkele jaren geleden zijn herinneringen vastgelegd. De familie heeft, samen met onder andere de werkgroep Geschiedenis Joods Zutphen, lange tijd geijverd om het boek in het Nederlands te laten verschijnen. Dat dit nu is gelukt, is volgens een woordvoerder van de werkgroep voor een belangrijk deel te danken aan Hanneke van Oijen uit het Drentse Nijeveen, die bereid was om zonder vergoeding een vertaling te maken. Het toeval heeft daarbij geholpen: tijdens een stadswandeling door Joods Zutphen, die ook stilstaat bij de Oudewand 94 om het verhaal te vertellen van de tien onderduikers Krukziener en Noach bij de familie Van der Vegte, reageerde een van de deelnemers op de wens van de werkgroep om het verhaal van Hazon in het Nederlands uit te geven en daarvoor op zoek was naar financiering en een vertaler. Hij legde contact met zijn vertalende zus.

 

 

 

Licht En Schaduw

 Prijs: €12,50

Gorsselse Heide van Frens Westenbrink

De Gorsselse Heide is een bos- en heidegebied van ruim honderd hectare aan de Elzerdijk. Rond 1800 maakte het deel uit van een groot heideveld tussen Zutphen, Lochem en Gorssel waar schapen werden geweid. Later werd het gebruikt als militair oefenterrein: huzaren uit Zutphen en Deventer exerceerden er te paard en op de schietbanen werd pistool geschoten en geworpen met handgranaten. Vele ouderen hebben daar nog herinneringen aan. In 1833 reikte koning Willem I er de Citadel-medaille uit aan soldaten die ten tijde van de afscheiding van België de Citadel van Antwerpen hadden verdedigd. In 1916 nam koningin Wilhelmina er nog een militaire parade af.
In 2009 kwam de Gorsselse Heide onder beheer van de Stichting Marke Gorsselse Heide. Het is nu een prachtig natuurgebied waar de geelgors zingt, de boompieper door de lucht dwarrelt en de wespendief broedt. 's Zomers liggen er hagedissen te zonnen en groeit er gagel, heidekartelblad, pijpenstrootje, jeneverbes, klokjesgentiaan, kleine zonnedauw en duivelsnaaigaren. Ook leven er maar liefst dertig van de 71 soorten libellen Nederland telt.
In 2014 is Stichting IJssellandschap begonnen met de de uitvoering van het Natuurherstelplan. Door een groot deel van het bos te rooien, verruigde velden te plaggen en sloten en kuilen te dempen, wil men het gebied opknappen en terugbrengen in de oude staat van nat heidegebied. In de loop van 2016 zal dit project worden afgerond.
Gorsselse Heide – geschiedenis, flora en fauna vertelt over de boeiende historie en over de pracht aan planten en dieren die het gebied herbergt. Het boek is gelardeerd met tal van anekdotes en schitterende natuurfoto's van Henk van Mierlo en de auteur zelf.

 

 

 

Gorsselse Heide

Uitgever: De Brink, 2015
87 pagina's
ISBN 9789090293776

Prijs: € 14,95

 

KUNST in de Achterhoek van Willem Beemers en Anne van der Meiden

Dit fraaie fotoboek is een inventaris van wat de Achterhoek te bieden heeft aan beeldende kunst. Niet alleen in musea als MORE in Gorssel, Lalique in Doesburg, Villa Mondriaan in Winterswijk, Huis Bergh in 's-Heerenberg, het Henriëtte Polak en het Stedelijk Museum van Zutphen, maar ook in galeries en bij kunstenaars thuis. Galeriehouders en beeldend kunstenaars uit de regio komen uitgebreid aan het woord. Met speciale aandacht voor de Culturele Zondagen in Doesburg, waarbij kunstenaars, galeries, podia, musea en bijzondere locaties de deuren open zetten voor publiek. De tekst is geschreven door Willem Beemers en de foto's gemaakt door Anne van der Meiden.

 

 

Kunst Achterhoek

Uitgever: Gelderland
112 pagina's
ISBN 9789491826412

Prijs: €24,95

Dichter bij de Graafschap

In deze prachtig door Nijstad & Beumkes vormgegeven bundel schetsen meer dan vijftig gedichten, zeer korte verhalen en foto's een actueel beeld van het gebied waarin de dichter Anthony Christiaan Winand Staring (1767–1840) destijds vertoefde. Dichters en fotografen konden werk voor deze bundel insturen. Voorwaarde was dat het ingestuurde werk een duidelijke link heeft met 'De Graafschap', een van de Nationale Landschappen die de provincie Gelderland rijk is. Het resultaat is een boek dat gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid. Aan het boek werkten onder meer Bertje van Delden en Anke Lijendijk uit Warnsveld, Arjen van Gijssel, Joke Stomps en Laurens Hoevenaren uit Ruurlo, Jacobus en Aebele Trijnsburg uit Barchem, Martine Letterie uit Vorden en Merel Hubatka en Jenny Jongepier uit Zutphen mee. Voor iedereen die de Graafschap en de Achterhoek een warm hart toedraagt geweldig om in zijn bezit te hebben.
Het eerste exemplaar werd op 16 augustus 2015 aangeboden in de tuinkamer van kasteel de Wildenborch ter gelegenheid van de 175e sterfdag van haar beroemdste bewoner aan nazaat Winand Staring.

 

 

 

Dichter Bij De Graafschap

Uitgever: Nijstad & Beumkes, 2015
ISBN 9789082414608

Prijs: € 15,-

 

Waarom Libris
Boekbestellingen vanaf € 15,- GRATIS thuisbezorgd.
Kies uit meer dan een miljoen artikelen, waaronder ruim 25.000 Nederlandse ebooks.
Thuis bestellen en bezorgen of afhalen en betalen in de boekhandel.
Ruim 85.000 boeken op werkdagen voor 23.00 besteld, de volgende dag bezorgd
Volg uw bestelling via Track & Trace van PostNL
Bijna 100 aangesloten kwaliteitsboekhandels.
pro-mbookslibr1 : libris