april

Lezing Jos Kester - Mannen zijn geen vrouwen

dinsdag 10 april 2018

‘Mannen zijn geen vrouwen’  is een boek geschreven voor mannen, maar uiteraard ook voor vrouwen. Het is geschreven mannen te stimuleren na te denken over hoe wij tegenwoordig de rol als man invullen en of de positie die wij al eeuwenlang innemen de juiste is. Daar is op dit moment nogal wat over te doen.

In het boek ga ik in op een aantal thema’s die met manzijn te maken hebben.

- Ik bespreek de rol en houding van de huidige man. Dus wie zijn onze voorbeelden en rolmodellen? De verhouding met je vader en uiteraard die met je moeder.

- Ik ga in op de vorming van Amerika. Hoe dat heeft plaatsgevonden en wat heeft dit voor effect gehad op de vorming van het beeld van een man in de VS en daarbuiten. Dit beeld is via films, tv etc. de wereld over gegaan en heeft mede bijgedragen aan hoe wij mannen ons gedragen, wat mannelijk is en hoe mannen naar vrouwen kijken. -

-Ik ga in op de matriarchale tijd waarin de macht van de vrouw werd gebroken en er een monotheïstisch mannelijk godsbeeld ontstond en het tijdperk van het patriarchaat aanbrak. Wat heeft de 2000 jaar dominantie van de man gedaan met de ruimte die een vrouw mag innemen en wat heeft dat voor invloed gehad op onze samenleving? Van het patriarchaat beleven we nu het einde. Wat betekent dit voor ons mannen die dit patriarchaat nog steeds in het DNA hebben zitten? Hoe maken wij de draai die nodig is en van ons wordt verwacht? Hoe kunnen we de verschillen en lastigheden tussen en mannen en vrouwen overwinnen?

Op al deze thema’s ga ik in en heb ik mijn ideeën hierover in dit boek uiteengezet. Daarnaast vertel ik mijn eigen zoektocht naar mijn manzijn, gaat het over vriendschap, de confrontaties met mijn vader, broers, andere mannen en de vrouwen in mijn leven.   

De lezing vindt plaats bij ons in de winkel en de toegang is gratis, maar graag aanmelden via info@libriswoerden.nl

 

Meer informatie

Bookstoreday 2018

zaterdag 14 april 2018
Save the date!
Meer info volgt zsm

 

Meer informatie

Bookstoreday - ontmoet Hans Maarten van den Brink

zaterdag 14 april 2018

Dijk

Op een koude ochtend in 1961 beginnen twee jongens hun werkzame leven in een kantoor aan een slordige gracht in Amsterdam. Meer dan veertig jaar later moet een van beiden afscheid nemen. Terwijl alles om hem heen veranderd is, lijkt Karl Dijk al die tijd dezelfde te zijn gebleven. Maar juist dat maakt hem voor zijn collega zo raadselachtig. Wat verklaart bijvoorbeeld dat Dijk op zijn eigen afscheidsreceptie niet verschijnt? Is meegaandheid tegenover je superieuren en je collega’s beter dan het vasthouden aan principes? En wat blijft er van een leven lang toegewijde arbeid uiteindelijk over?

 

Hans Maarten van den Brink (Oegstgeest, 1956) is de schrijver van een groot aantal artikelen, vijf non-fictie boeken en vier romans, waarvan Dijk de meest recente is en Over het water de bekendste.

Hij werkte als journalist voor het Leidse universiteitsblad Mare en daarna dertien jaar voor NRC Handelsblad, ondermeer als kunstredacteur, chef verslaggeverij en correspondent in de Verenigde Staten en Spanje. Daarna was hij zes jaar hoofdredacteur van de VPRO-televisie, twee jaar directeur van kunstcentrum Witte de With, acht jaar directeur van het Mediafonds en daarnaast bestuurslid van verschillende culturele instellingen.

Zijn boeken

Meer informatie

Bookstoreday - ontmoet Bert Natter

zaterdag 14 april 2018

Op deze 2e Bookstoreday komt Bert Natter naar Woerden en kan je hem ontmoeten.

Bert Natter (Baarn, 1968) debuteerde in 2008 met Begeerte heeft ons aangeraakt. In 2012 publiceerde hij Hoe staat het met de liefde? Zijn derde roman Remington verscheen in februari 2015; in oktober van dat jaar kwam Goldberg uit. In januari 2018 verscheen zijn vijfde roman Ze zullen denken dat we engelen zijn.

 

Over 'Ze zullen denken dat we engelen zijn.'

"Op een zonnige zondagmorgen besluit Alfred een kop koffie te gaan drinken op een plein naast een voor hem onbekende vrouw. Dan wordt zijn leven en dat van iedereen op en aan dat plein op een verschrikkelijke manier op zijn kop gezet. Hoe hij  het leven daarna ervaart en met zijn herinneringen omgaat wordt op een sobere, prachtig beeldende manier door de schrijver verteld. Vanaf het begin wordt je het verhaal in gesleurd en kun je het boek niet meer weg leggen."

 Hetty - Libris Woerden

 Zijn boeken

Meer informatie

Lezing Wim Alosery - De laatste getuige

woensdag 25 april 2018

De man die drie concentratiekampen en een scheepsramp overleefde

Wim Alosery (1923) zwerft als kleine jongen door de straten van Kattenburg in Amsterdam om uit de handen van zijn drinkende stiefvader te blijven. Daar leert hij te overleven en ontwikkelt hij eigenschappen die tien jaar later zijn leven zullen redden.

Liggend op het dak van een rijdende trein ontvlucht hij de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij duikt onder bij een boer in West-Friesland en schuilt maandenlang in een kist onder de grond, tot hij bij een razzia wordt opgepakt. Na een verblijf in het beruchte Gestapo-hoofdkwartier in de Euterpestraat en het Huis van Bewaring aan de Weteringschans, wordt hij opgesloten in Kamp Amersfoort. Na enkele weken gaat hij op transport naar een relatief onbekend concentratiekamp in Duitsland: Neuengamme, bij Hamburg. Hij weet te overleven door zijn inventiviteit, levenskracht en wat hij op Kattenburg leerde.

Meer informatie